Now showing items 1-1 of 1

  • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

    Tejkl, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá studiem obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V první části jsou rozděleny těžkoobrobitelné materiály a následuje jejich analýza. V další části se práce zaměřuje na problematiku obrobitelnosti ...