Now showing items 1-1 of 1

  • Inerciální jednotka pro mobilní robotiku 

    Kraus, David
    Bakalářská práce Inerciální jednotka pro mobilní robotiku se zabývá problematikou určování polohy pomocí inerciálních senzorů. První část práce je rešerší dostupných senzorů a metod zpracování informací z nich získaných. ...