Recent Submissions

  • Chrámy 

    Pokorná, Pavlína
    Bakalářskou práci s názvem Temples, tvoří soubor obrazů, které autorka vnímá metaforicky jako oosobní vnitřní chrámy. Inspirací byla pro autorku příroda, ktorou považuje za chrám svého druhu. Název práce pochází ze symboliky ...