Now showing items 1-20 of 42

 • Jde se do Bohemky! 

  Hasníková, Gabriella
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zániku sklářského průmyslu na našem území; především pak na území kraje Vysočina. Jakým způsobem měla existence i zánik bývalých skláren v Antonínově Dole, v příměstské části obce ...
 • The Beadwork 

  Dvořáková, Karolína
  Beadwork je práce, která se dotýká témat, jako jsou sexuální obtěžování, znásilnění, potrat, domácí násilí, partnerské a rodinné vztahy, obecně všechna tabuizovaná témata v rodině a společnosti, témata smrti, nejrůznější ...
 • 3 T/40/2021-389 – „Všichni jsme se shodli, že uděláme ten první domek“ 

  Kulhavá, Karolína
  Obsah bakalářské práce se zaměřuje na zpracování trestného činu číslo 3 T/40/2021–389. Jmenovitě jde o přečin z krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a nedovolené ozbrojování, ve kterém figuruji jakožto ...
 • Solomonovy dcery 

  Brůčková, Kamila
  Komiks Solomonovy dcery přináší nové pojetí tématu honu na čarodějnice zasazením do období před a během druhé světové války, přičemž vědomě pracuje s asociacemi na dobu, která už je dnes většině lidem pouze zprostředkovaná ...
 • Chrámy 

  Pokorná, Pavlína
  Bakalářskou práci s názvem Temples, tvoří soubor obrazů, které autorka vnímá metaforicky jako oosobní vnitřní chrámy. Inspirací byla pro autorku příroda, ktorou považuje za chrám svého druhu. Název práce pochází ze symboliky ...
 • Bu Bu 

  Švantnerová, Izabela
  Věnujeme se době našeho odpočinku, na který se spousty z nás těší celý den. Avšak jsou mezi námi i tací, kteří noc, snění a spánek nepovažují za dobu odpočinku. Poruchy spánku jsou nepříjemnou součástí dní spousty z nás a ...
 • Bakalářská práce 

  Kreheľová, Karolína
  Výskum je zameraný na osobný projekt skúmania postupu a spôsobu ukončenia bakalárskej práce na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne.
 • Pitva 

  Hofmann, Petr Eric
  Tento bakalářský projekt je zaměřen na zpracování tématu z prostředí digitálních her, kterým je stavba videoherních objektů a virtuálního prostoru. Pro tyto účely byla zvolena existující místnost a zcela záměrně se jedná ...
 • Brnění brouka 

  Polášková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou autorského leporela, přičemž zkoumá vztah textového a obrazového předávání informací. Narativ je tematicky zasazen do stylizované říše hmyzu, kde pracuje s metaforou vnější kostry brouka ...
 • Všednost na kraji města 

  Dvořák, Jakub
  Bakalářská práce je součástí dlouhodobě budovaného a rozvíjeného cyklu maleb, ve kterém se zabývám prostředím maloměstské periferie, respektive maloměstské krajiny obecně. V obrazech se snažím vytvářet atmosféru na aspektech ...
 • Bunkr 

  Ticháčková, Helena
  Ve své bakalářské práci se zabývám tematikou escapismu – tzn. touze po úniku z reality (skrze počítačové hry, denní snění atd.) Důvodem k tomuto zaměření je především má osobní potřeba utéci – zejména z emoční pasti určitých ...
 • Zámek 

  Čech, David
  Bakalářská práce kombinuje autorský komiks a gamebook. Po vzoru klasických gamebooků je narativ členěn do očíslovaných segmentů, mezi kterými hráč volí. V rámci tematického zaměření se práce soustředí na architekturu, ...
 • Dear Dream Diary 

  Fiedlerová, Marie
  Vizuální zpracování zápisků z mého snového diáře, výjevy na pokraji reality a snu. Vidím situace a události, o kterých někdy nevím, zda se staly, teprve se stanou, nebo jsou jen sny. Ležím v peřinách a vidím vize na pokraji ...
 • Zásahy 

  Stejskalová, Šárka
  Ve své bakalářské práci se zabývám krajinou a působením člověka na její proměny. Zaměřuji se na krajinu, do jaké odcházíme, abychom nalezli svoji samotu a klid. Uvědomuji si, že pozorným vnímáním lze odkaz člověka nacházet ...
 • Zasněný chlapec 

  Petr, Jan
  Ve své bakalářské práci se zaměřuji na zpracování figurální sochy chlapce v životní velikosti s názvem Zasněný chlapec. Žánrově se pohybuji v oblasti autoportrétu – zobrazuji sebe sama a vycházím ze vzpomínek na vlastní ...
 • World: Anything bad happens. Internet: Let’s make a meme of it! 

  Balcaříková, Ivana
  Za generaci Z označujeme generační skupinu, jenž se narodila mezi lety 1995 a 2012. Přišla na svět v době, kdy byl internet již v plném proudu. Je s ním neodmyslitelně spojována. Je to její přirozené prostředí. Pohybuje ...
 • KRÁTKÝ ČENICH 

  Paterová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá vývojem náhubku pro psí plemena se zkráceným čenichem a analýzou legislativních, designových a materiálových řešení. Výsledkem práce je prototyp připravený k sériové výrobě.
 • Trhaly*i jsme spolu 

  Bernadová, Antonie
  Jedním z cílů práce je z queer ekologické perspektivy aktualizovat bylinářskou praxi pro současný kontext možných budoucností - představit návod, který je možné číst perspektivou inkluzivního prepperství. Dále zaznamenat ...
 • Blue Box 

  Šprincl, Marie
  Bakalářská práce Blue Box navazuje na dlouhodobý projekt, který započal v roce 2013 cestou na východní pobřeží USA. Po mystickém zážitku v newyorské ortodoxní židovské čtvrti a návštěvě veřejného shromáždění Ku Klux Klanu ...
 • Design a vývoj nástrojů pro rozšířené použití platformy Are.na 

  Burak, Vasil
  Bakalářská práce se zabývá již existující platformou Are.na, která je místem pro ukládání digitálního obsahu, vytváření tématických kolekcí a propojování nápadů. Are.nu používám na denní bázi, ať už v osobní, tak v kolektivním ...