Now showing items 1-20 of 471

 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Černá, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Vyškov. V první části je popsána nezaměstnanost a trh práce z teoretického hlediska. V následující analytické části je zobrazen stávající stav na trhu ...
 • Analýza firmy pomocí statistických metod 

  Pukajová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou zvolených ekonomických ukazovateľov vybranej spoločnosti. Na základe vhodných štatistických metód predpovedá budúci vývoj zvolených ekonomických ukazovateľov a podáva informáciu o ...
 • Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice 

  Macháčková, Sylva
  Abstrakt Tématem bakalářské práce je analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice. Vymezuje soudobé možnosti této formy investování, její výhody, ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti MERLIN-PLUS spol. s r.o. pomocí časových řad 

  Zeman, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů společnosti MERLIN-PLUS spol. s r.o. pomocí časových řad. Teoretická část se věnuje charakteristice statistických metod, které jsou poté použity v části praktické. ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Zbranková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá způsoby financování při pořízení osobního automobilu pro danou společnost. Zpravuje o finanční situaci podniku a vyhodnocuje nabídky institucí, které se zabývají úvěry a leasingem. Hlavním cílem ...
 • Návrh elektronického obchodu firmy 

  Hamala, Jakub
  Bakalářská práce popisuje postupy vytvoření stránek internetového obchodu od vstupní analýzy, přes návrh informační architektury, designu až po programování a nahrání stránek na internet. Tyto postupy jsou následně aplikovány ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Slovenské republice 

  Štefánková, Stanislava
  Bakalárska práca sa zameriava na zdanenie príjmov fyzických osôb v Českej a Slovenskej republike. Zaoberá sa komparáciou zdanenia príjmov z podnikateľskej činnosti fyzických osôb, najmä pri uplatnení výdavkov percentom z ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro A-SPORT hotel 

  Málková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkum spokojenosti zákazníků služeb v ubytovacím zařízení A-SPORT hotel v Brně. Teoretická část vymezuje pojmy marketingového výzkumu, spokojenost zákazníků a tvorbu dotazníků, ...
 • Návrh databáze pro efektivní chod stanice měření emisí 

  Kněžínek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o návrhu vytvoření databáze pro stanici měření emisí na STK Královo pole, s.r.o. pro zefektivnění administrativních činností na této stanici. Databáze je tvořena dle konkrétních požadavků firmy. ...
 • Zdaňování příjmů daňových nerezidentů - komparace ČR a VB 

  Veselská, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování příjmů daňových nerezidentů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Popisuje prameny práva a daně z příjmů fyzických osob v obou zemích a obsahuje příklady ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Lališ, Roman
  Seminárna práca sa zameriava na finančné ukazatele a ich analýzu pomocou štatistickej metódy, konkrétne časovej rady, vo vybranom podniku. V teoretickej časti budú popísané jednotlivé ukazatele, s ktorými sa bude ďalej ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybrané firmy 

  Bláhová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitřních směrnic ve společnosti Kili, s.r.o. Je zaměřena především na inventarizaci majetku a oběh účetních dokladů. Cílem této bakalářské práce je návrh konkrétních vnitropodnikových ...
 • Zavedení nové technologie do podniku 

  Vondruška, Jiří
  Práce je zaměřena na zavedení nové technologie do podniku zabývajícího se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je zjistit, zda bude investice pro podnik přínosná. Je tedy nezbytné seznámit se s fungováním ...
 • Studie průběhu zakázky podnikatelským subjektem 

  Pátková, Vendula
  Bakalářská práce analyzuje studie průběhu zakázky společnosti Wittur, s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů týkajících se průběhu zakázky. V praktické části dojde k analýze současného průběhu ...
 • Návrh změn v systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku 

  Skoupá, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Průmyslová keramika,spol. s r.o. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Trnava 

  Gajdošová, Martina
  Baklársk práca sa zaoberá otázkou nezamestnanosti, konkrétne v Trnavskom okrese. Identifikuje faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť, analyzuje štruktúru uchádzačov o prácu z viacerých hľadísk. Venuje sa aktívnou politikou ...
 • Podnikatelský plán na rozvoj živnostenského podnikání 

  Tesařová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem živnostenského podnikání v oblasti výroby nábytku. Zaměří se na analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku a na jejich základě stanoví strategické cíle pro budoucí rozvoj podnikání.
 • Optimalizace výrobního procesu pomocí World Class Manufacturing 

  Hejsková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve firmě Automotive Lighting, s. r. o., vyrábějící světlomety do aut, v Jihlavě. Vysvětlují se základní pojmy i termíny dle systému World Class Manufacturing a ...
 • Návrh komunikační strategie společnosti 

  Hasanbayova, Sabina
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku a návrh zlepšení této strategii v rámci jednotlivého podniku. Specifikuje aktuální komunikační strategii na příkladě vybrané firmy a taky navrhuje efektivní ...
 • Návrh zálohovací strategie firmy 

  Svoboda, Jiří
  Obsahem této práce je kompletní zpracování strategie zálohování dat pro firmu GrowJOB s.r.o. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část bude obsahovat teoretická východiska pro problematiku zálohování ...