Collections in this community

Recent Submissions

 • Studium extrakce poly(3-hydroxybutyrátu) z biomasy 

  Jašek, Vojtěch
  Polyhydroxyalkanoáty jsou skupina biopolymerů vyskytujících se uvnitř buněk mikroorganismů. Na základě jejich zjištěných fyzikálně-chemických vlastností je možné vnímat je jako alternativu běžně používaných materiálů ...
 • Vedlejší energetické produkty jako surovinová základna budoucnosti 

  Marko, Michal
  Tato práce reaguje na celosvětový problém týkající se hledání alternativních zdrojů nerostných surovin. Práce se zabývá analyzováním vzorků vysokoteplotních a fluidních popílků z produkce elektráren v České republice a ...
 • Redukce šestimocného chromu v cementových pojivech 

  Hrubý, Petr
  Problematika přítomnosti šestimocného chromu v cementových pojivech a možností jeho redukce je, z důvodu toxicity šestimocného chromu a neustálého zpřísňování EU norem, velmi aktuální. Snaha získat cement s koncentrací Cr ...
 • Sprejovatelné elastické biopolymerní hydrogely pro hojení ran 

  Waclawiková, Petra
  Cíle prezentované bakalářské práce jsou zamšřeny na přípravu a charakteristiku sprejovatelných hydrogelů z vhodných netoxických látek, za účelem vyvinutí gelů aplikovatelných pro řízené hojení ran. Teoretická část se zabývá ...
 • Recyklace lakovaných polykarbonátových dílů 

  Navrátilová, Šárka
  Práce se zabývá možnostmi recyklace lakovaných polykarbonátových dílů. Praktická část práce zkoumá vliv koncentrace laku, jemnosti mletí drti, extruze a kompatibilizátorů na vybrané vlastnosti mechanicky recyklovaných dílů. ...
 • Možnosti využití révy vinné jako zdroje surovin pro kosmetickou výrobu 

  Hanáková, Pavlína
  Tato bakalářská práce pojednává o přípravě extraktů z různých částí révy vinné a jejich následném využití při výrobě kosmetických produktů. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku révy vinné, její taxonomické ...
 • Identifikace probiotických baktérií pomocí metody PCR v potravinových fermentovaných výrobcích rostlinného původu 

  Kuljovská, Tereza
  S probiotiky se setkáváme denně, buď cílenou aplikací potravinových doplňků obsahujících živé kultury bakterií mléčného kvašení, nebo konzumací tradičních fermentovaných produktů včetně mléčných nebo nemléčných výrobků. ...
 • Proteomický výzkum profilů buněčných linií rakoviny. 

  Predná, Nikola
  Triple-negativní karcinom prsu (TNBC), velice agresivní podtyp rakoviny prsu, je známý svou nepříznivou prognózou a omezenými možnostmi léčby. V tuto chvíli je chemoterapie považována za hlavní způsob léčby. Za účelem ...
 • Sledování stability výrobního procesu piva 

  Tichá, Anna
  Bakalářská práce se zabývá analýzou 3 šarží piva z Akciového pivovaru Dalešice a.s.. Analyzovaným vzorkem byla Dalešická jedenáctka – světlý ležák 11%, který byl odebrán přímo z ležáckých tanků v pivovaře. V jednotlivých ...
 • Aplikace voltametrie pro simultánní stanovení vybraných mikroelementů 

  Bruštík, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci podmínek pro voltametrické stanovení vybraných mikroelementů, a to konkrétně zinku, mědi, kadmia a olova. V teoretické části jsou popsány jednotlivé vlastnosti zvolených ...
 • Mykotoxiny v kvašených nápojích 

  Martiník, Jan
  Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní a hub, které napadají obiloviny, hrozny vína nebo jablka, které se používají na přípravu kvašených nápojů. Tato práce se zaměřuje na mykotoxin patulin, který se primárně ...
 • Molekulární identifikace probiotických bakterií v mléčných produktech z komerčních jogurtových kultur 

  Horňan, Samuel
  Baktérie mliečneho kvasenia sú významnou skupinou baktérií s probiotickými účinkami, ktoré nachádzajú uplatnenie v potravinárskom priemysle a farmakológií. Identifikácia a charakteristika významných probiotických kmeňov ...
 • Verifikace Listeria spp v prostředí potravinářské výroby pomocí metody stěrů a PCR 

  Faruzel, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením přítomnosti bakterie Listeria spp. v prostředí potravinářské výrobny pomocí metody stěrů a PCR. Teoretická část zahrnuje seznámení s rodem Listeria. Popisuje způsobovanou nemoc, ...
 • Stanovení antimikrobiální aktivity extraktů z bylin 

  Žitková, Barbora
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať antimikrobiálnu aktivitu vybraných bylinných extraktov a esenciálnych olejov proti trom vybraným mikroorganizmom, dvom baktériám – Bacillus cereus, Escherichia coli a kvasinke ...
 • Izolace a charakterizace aktivních látek opuncie a aloe vera a možnosti jejich aplikace 

  Kocúrová, Petra
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo štúdium antioxidačných a antibakteriálnych účinkov rastlinných extraktov, konkrétne z dužín a šupiek listov a tiež z plodov rastlín Aloe vera a Opuntia ficus–indica. Boli vytvorené ...
 • Chytré potravinářské polymerní vrstvy 

  Valíková, Michaela
  Chytré obaly představují skupinu obalů s velkým potenciálem při použití v potravinářském průmyslu. Aktivní obaly mohou příznivě ovlivňovat stav skladované potraviny a inteligentní obaly dokážou spotřebitele informovat o ...
 • Detekce vybraných druhů ovoce v potravinách rostlinného původu pomocí instrumentálních a molekulárně biologických metod 

  Ondruch, Petr
  Potraviny se často stávají předmětem falšování, výjimkou nejsou ani ovocné výrobky obsahující jahody. Tato práce se zabývá detekcí jahod v modelových a reálných ovocných výrobcích, aby mohlo být i případné falšování odhaleno. ...
 • Chytré jedlé filmy citlivé na pH 

  Jarošová, Gabriela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na chytré jedlé vrstvy reagující na změnu pH. Teoretická část pojednává o chytrých obalech včetně legislativy, která se k nim váže. Je zde popsána látka chitosan, která je hlavní pro ...
 • Obsahové látky kmínové silice 

  Suchánková, Renáta
  Bakalářská práce je věnována významným látkám v kmínové silici. Stanovení látek jsem prováděla v laboratořích brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. Je rozdělena na teoretickou a experimentální ...
 • Studium vlivu proteinů na stabilitu pivní pěny 

  Benda, David
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu proteinů, fenolických látek, hořkosti a vybraných kationtů kovu na stabilitu pivní pěny. V teoretické části je popsána pěna z fyzikálního hlediska, stabilita pivní pěny a způsoby ...

View more