Now showing items 1-1 of 1

  • Polymerní nanokompozity pro interiérové části automobilů 

    Miškolci, Michal
    Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou odolnosti interiérových automobilových dílů proti otěru použitím nanokompozitů na bázi polykarbonátů. V teoretické části byla zpracována literární rešerše shrnující dosavadní ...