Now showing items 1-4 of 4

 • Chemie lineárních polynitraminů 

  Teplá, Romana
  Práce je zaměřena na chemii lineárních polynitraminů, jejich fyzikálně-chemické a výbušinářské vlastnosti s ohledem na možnosti jejich přípravy a oblasti použití jako energetických plastifikátorů tuhých propelentů a jako ...
 • Chemie polynitrovaných heterocyklických sloučenin 

  Kubátková, Nela
  Byla zpracována rešerše na téma polynitrované heterocyklické sloučeniny. Jedná se o sloučeniny se schopností detonace, způsobené zejména přítomností nitroskupin, které jsou navázány na atomy uhlíku jejich cyklu. Tato práce ...
 • Energetické materiály s vysokým obsahem dusíku 

  Bartošková, Monika
  Rešeršní zpracování problematiky perspektivních energetických materiálů s vysokým obsahem dusíku.
 • Moderní metody detekce energetických materiálů 

  Šesták, Jozef
  Byla zpracována literární rešerše moderních metod detekce výbušnin. Práce zpočátku pojednává o detekčních metodách již běžně používaných v technické praxi, jakož jsou plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, ...