Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika stanovení analgetik ve vodách 

    Benešová, Markéta
    Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci metody pro stanovení analgetik ve vodách. Cílem práce bylo vypracovat metodický postup pro stanovení vybraných léčiv, tj. kyseliny salicylové a naproxenu v modelových vzorcích ...