Now showing items 1-1 of 1

  • Viskozimetrie systémů hyaluronan-amfifil 

    Trojan, Martin
    Bakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) a amfifily. Jako amfifilní látky byly zvoleny bazická aminokyselina lysin a její analog 6 - aminokapronová kyselina. Přítomnost karboxylové ...