Now showing items 1-1 of 1

  • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

    Bušinová, Markéta
    Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...