Now showing items 1-2 of 2

  • Katalytické blednutí inkoustového tisku 

    Brablc, Tomáš
    Tato práce se zabývá principy inkoustového tisku, složení inkoustu, přijímacích médií a blednutím tisku. Blednutí tisku neprobíhá většinou jen z jedné příčiny, ovlivňuje jej více faktorů najednou. Zkoumáno je katalytické ...
  • Způsoby hodnocení světlostálosti barevných fotografií 

    Komárková, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem současných způsobů hodnocení světlostálosti barevných fotografií. Podává přehled experimentálních metod užívaných při hodnocení životnosti jak klasických, tak digitálně tištěných ...