Now showing items 1-1 of 1

  • Užitná voda v systému vodního hospodářství ZOO Brno 

    Hejsková Pekárková, Marie
    Práce se zabývá analýzou současného stavu zásobování Zoologické zahrady Brno vodou s ohledem na udržitelnost životního prostředí místní flóry a fauny. Byly zmapovány sítě a stav jednotlivých vodovodních řadů. Dále byly ...