Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace 

    Doboš, Petr
    Cílem práce bylo připravit vzorky práškového hydroxyapatitu pomocí sol-gel a precipitační metody. Po syntéze byly prášky vylisovány a vypáleny při teplotách 500 °C, 800 °C a 1100 °C. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, ...