Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vína pomocí moderních analytických metod 

    Škařupa, Přemysl
    Tato práce je věnována problematice analýzy vína pomocí moderních analytických metod. Tematicky je rozdělena do dvou kapitol. V první části se zabývá chemickým složením vína od hlavních složek až po složky ve stopovém ...
  • Sledování vybraných parametrů hroznového vína před expedicí 

    Trávníčková, Jiřina
    Předložená bakalářská práce je zaměřena na laboratorní sledování a stanovování vybraných parametrů vína, kam řadíme měrnou hmotnost vína, obsah alkoholu, obsah redukujících cukrů, titrovatelných kyselin, těkavých kyselin ...