Now showing items 1-1 of 1

  • Studium elektrických vlastností tenkých polymerních vrstev 

    Pospíšil, Jan
    Práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností tenkovrstvých organických materiálů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Zejména byly studovány vlastnosti vrstev na ...