Now showing items 1-1 of 1

  • Environmentální dopad produktů hoření 

    Ročňáková, Ivana
    Předložená bakalářská práce se zabývá studiem produktů hoření a jejich vlivem na životní prostředí a organismus člověka. Je zde vysvětlena podstata hoření a podmínky, za kterých hoření vzniká. Při tomto ději je vyvinuto ...