Now showing items 1-2 of 2

  • Organické solární články 

    Sionová, Marcela
    Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností nových organických materiálů pro solární články. V teoretické části je rešerše na téma solární články a je zde popsána fotovoltaická přeměna energie. Praktická ...
  • Transport elektrického náboje v organických neuspořádaných materiálech 

    Češka, Matěj
    Tato bakalářská práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných pro fotovoltaickou přeměnu energie. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje stručný úvod do organické fotovoltaiky. Cílem experimentální ...