Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnost systému přepravy materiálů a nebezpečných látek 

    Pirner, Adam
    Tématem mé bakalářské práce je bezpečnost systému přepravy nebezpečných látek. Vycházel jsem z domácích a zahraničních zdrojů za posledních patnáct let. Část zdrojů pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci Studijní ...