Now showing items 1-1 of 1

  • Zdravotnická záchranná služba jako významná součást IZS 

    Novotná, Martina
    Mimořádná událost může být způsobena škodlivým působením přírodních sil a jevů vyvolaných činností člověka. Pro řešení situací ohrožujících zdraví a majetek občanů byl vytvořen integrovaný záchranný systém, který je ...