Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odpadů z potravinářských výrob 

    Šachlová, Žaneta
    Bakalářská práce byla zaměřena na využití odpadů z potravinářských výrob, kde byla popsána problematika druhů odpadů, nakládání s nimi, recyklace odpadů, zpracování vedlejších produktů v potravinářském průmyslu, prevence ...