Now showing items 287-306 of 348

 • Softwarová podpora krátkodobého finančního plánování 

  Hlaváček, David
  Práce aplikuje relevantní metody krátkodobého finančního plánování na prostředí oddělení velké mezinárodní firmy - softwarové pobočky koncernu Siemens. Praktickým výstupem je softwarová aplikace, která usnadní krátkodobé ...
 • Společenská odpovědnost podnikání - srovnání anglické a české společnosti 

  Balharová, Lucie
  Diplomová práce porovnává rozdílný přístup české a britské firmy k otázkám společenské odpovědnosti.
 • Společenská odpovědnost podnikání ve strojírenské firmě 

  Mašková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Analyzuje současnou situaci v oblasti CSR u podniků sídlících v Českém technologickém parku Brno. Dále analyzuje postoj k problematice společenské odpovědnosti ...
 • Srovnání bankovních kiosků s pobočkami ve Volksbance ČR 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce se zabývá srovnáním klasických poboček Volksbank a nových prodejních prostor umístěných v nákupních centrech tzv. Volksbank Shopů. V práci jsou srovnávána prodejní místa, jejich zaměstnanci i nabízené ...
 • Srovnání podmínek pro rodinné podnikání v ČR a Rakousku/Německu 

  Juříčková, Romana
  Diplomová práce vymezuje podmínky pro rodinné podnikání v České republice, Rakousku a Německu. Charakterizuje pro každou zemi využívané formy podnikání, daňové soustavy, další povinné platby odváděné do státního rozpočtu ...
 • Strategická analýza podniku a návrhy na zlepšení podnikové strategie. 

  Delina, Daniel
  Tato diplomová práce s názvem "Strategická analýza podniku a návrhy na zlepšení podnikové stretegie" se zabývá teorií a praxí strategického řízení podniku. V teoretické části práce je popsán obecný postup provádění strategické ...
 • Strategie českých obchodních řetězců v boji se zahraniční konkurencí 

  Benešová, Hana
  Tato diplomová práce pojednává o situaci na českém trhu se spotřebním zbožím. Konkrétně o postavení českého obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí, které spadá pod Svaz českých a moravských spotřebních družstev. V práci ...
 • Strategie jakosti strojírenského podniku 

  Illková, Martina
  Diplomová práce analyzuje současnou strategii konkrétního strojírenského podniku s cílem navrhnout nejvhodnější strategii řízení jakosti, která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a snížení nákladů.
 • Strategie společnosti ČEZ Logistika 

  Touška, Ivan
  Diplomová práce si klade za cíl vytvořit nový strategický plán společnosti ČEZ Logistika, která je členem Skupiny ČEZ. Na základě analýzy současného stavu jsou speicifikovány nové strategické cíle cesty k jejich dosažení. ...
 • Studie distribučního centra v obchodní organizaci u vybrané skupiny sortimentu 

  Dopirák, Miroslav
  Tato diplomová práce je věnována problematice řízení zásobovacího řetězce u vybraného sortimentu zboží. Zaměřuje se na různé způsoby řízení zásobování čerstvým masem, na pohyb zboží od výrobce ke konečnému zákazníkovi a ...
 • Studie logistické koncepce distribučního skladu 

  Kubala, Jakub
  Tato diplomová práce „Studie logistické koncepce distribučního skladu“ se zabývá komplexním fungováním distribučního skladu na všech jeho úrovních, s cílem navrhnout efektivní postupy při komunikaci se zákazníkem a dodavateli. ...
 • Studie logistické koncepce pro obchodní síť 

  Jankůj, Robert
  Tato diplomová práce je návrhem logistické koncepce a realizace vývozu propagačních a reklamních předmětů na trhy východní Evropy a střední Asie.
 • Studie logistiky opatřování s vazbami na produkční procesy 

  Svída, Jaroslav
  V této diplomové práci byl řešen problém řízení zásob ve výrobním podniku, který je zaměřen na poskytovaní služeb v elektrotechnické výrobě. Problematika zásob vznikla v okamžiku, kdy došlo ke ztrátě významného zákazníka ...
 • Studie projektu výrobního systému 

  Stuchlíková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá studií projektu výrobního systému. Analýzou stavu ve vybraném podniku a po konzultacích s pracovníky firmy byly zjištěny kapacitní nedostatky ve stávajícím výrobním systému. Práce se proto ...
 • Studie provozuschopnosti silniční sítě s využitím telematických přístupů 

  Bruna, Jiří
  Při vyšetřování dopravní nehody na silnici je obvykle k dispozici jen velmi málo objektivních informací. Elektronické záznamové zařízení provozních hodnot ve vozidle, jež je tématem mé diplomové práce, by mohlo zaznamenávat ...
 • Studie řízení plynulých materiálových toků s využitím značení produktů 

  Dvořáková, Alena
  Diplomová práce analyzuje současné způsoby a postupy při skladování a značení zboží společnosti Disk obchod & technika, spol. s.r.o. Obsahuje návrh identifikace zboží, který povede k optimalizaci materiálových toků z ...
 • Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces 

  Tieber, Michael
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob v mezinárodním opravárenském centru společnosti Symbol Technologies Czech Republic s.r.o. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na plánování, skladovaní a ...
 • Studie tvorby výrobní strategie 

  Voborná, Petra
  Každá výrobní jednotka musí mít jasně stanovenou výrobní strategii, která vychází z dané business strategie. Dnešní konkurenční prostředí je velmi tvrdé a náročné, proto správně zvolené výrobní zaměření, vyspělost výrobku ...
 • Systém hodnocení pracovníků ve firmě ŠIMEK 96, spol. s r.o. 

  Novotný, Svatopluk
  Diplomová práce „Systém hodnocení pracovníků ve firmě ŠIMEK 96, spol. s r.o.“ se zabývá návrhem hodnocení pracovníků včetně vazby na odměňování a rozvoj pracovníků. Teoretická část práce obsahuje souhrn poznatků o hodnocení ...
 • Systém pro ekonomické analýzy v IS školicího střediska 

  Ruttkay, Ladislav
  Diplomová práce popisuje realizaci ekonomických a analytických modulů v informačním systému školícího střediska. Pojednává o kompletním průběhu vývoje a návrhu modulů systému a perspektivách jejich rozšíření. Podstatná ...