Now showing items 1-20 of 375

 • Model elektronického obchodování 

  Sikorová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá tématikou „Model elektronického obchodu firmy humi.cz provozovaný firmou Humi Outdoor, s. r. o.” Na základě analýzy elektronického obchodu a systému pro jeho tvorbu a správu jsou navržena taková ...
 • Model elektronického marketingu pro firmu 

  Sixtová, Veronika
  Úkolem této práce je analyzovat automobilový trh a komunikační kanály využívané pro marketingovou elektronickou komunikaci a obsahuje návrhy možných kroků, jak lépe využít internetové kanály pro podporu značky, věrnosti ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Krýslová, Andrea
  Podnikatelský záměr rozvoje firmy
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Spousta, Martin
  Tato diplomová práce si bere za cíl v prvních kapitolách seznámit svého čtenáře s danou sledovanou firmou. Následně se zde popisuje a vysvětluje pojem finanční analýza z obecného hlediska a následně jsou tyto principy a ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství 

  Labská, Tereza
  Cílem této diplomové práce je vypracovat reálný a proveditelný podnikatelský plán, na založení restaurace Labužník s. r. o. Restaurace se zaměří na poskytování služby „All you can eat“ v městě Hradec Králové. V práci jsou ...
 • Management lázní 

  Špaček, Martin
  Práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí lázní, na základě které jsou navrženy strategie, které by společnost měla implementovat pro zvýšení své konkurenceschopnosti. Práce dále popisuje možnosti a výhody ...
 • Fúze dceřiných obchodních společností 

  Kohoutek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Fúze dceřiných obchodních společností“ je návrh způsobu fúzí dceřiných společností v zemědělské divizi reálně existujícího podnikatelského subjektu – společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. První část ...
 • Podnikání žen - omezení, rizika, šance 

  Vavrušková, Lucia
  Diplomová práca analyzuje možnosti rovných podmienok žien z hladiska podnikatelskej činnosti taktiež makroekonomické ukazovatele, ktoré približujú situáciu na trhu práce. Predstavuje prínos do budúcnosti prostredníctvom ...
 • Budování klientského centra v Olomouci 

  Černý, Radoslav
  Diplomová práce si klade za úkol navrhnout nejefektivnější způsob budování klientských center společnosti Partners v České republice. Cílem této práce je navrhnout klientské centrum v Olomouci a současně položit vzor tomu, ...
 • Implementace strategického nákupu 

  Beneš, Jaroslav
  Předložená diplomová práce charakterizuje nákupní procesy v podniku. Vymezuje a definuje způsob práce nákupu, jeho podnikové funkce a procesy. Cílem práce je komplexním způsobem seznámit s nákupními procesy vč. všech ...
 • Podnikatelský záměr CA Invia 

  Doláková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem CA Invia.cz, s.r.o., jehož cílem je navrhnout zákaznický věrnostní program pro klienty cestovní agentury. Byla snaha o vytvoření jednoduchého a atraktivního věrnostního ...
 • Společenská odpovědnost podnikání - srovnání anglické a české společnosti 

  Balharová, Lucie
  Diplomová práce porovnává rozdílný přístup české a britské firmy k otázkám společenské odpovědnosti.
 • Podnikatelská etika v bankovnictví 

  Dočkalová, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá aplikací etiky do bankovnictví. Je věnována podnikatelské etice a etickému kodexu v Československé obchodní bance, a.s. Práce analyzuje původní etický kodex banky a zabývá se implementací nového ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrželová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. v letech 2003 až 2006. Hodnocení je provedeno formou finanční analýzy na základě teoretických poznatků a ...
 • Marketingová strategie v ICT společnosti 

  Heža, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie firmy. K tomu potřebuje zhodnotit informace o obecném prostředí, trhu a konkurenci. Na základě předpokladů dalšího vývoje oborového prostředí navrhuje možné varianty ...
 • Optimalizace procesů výrobní linky 

  Prokop, Aleš
  Obsahem práce je představení metody simulace a simulačního software Witness jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování v konkrétně mnou zvoleném podniku STEKO spol. s r.o. V práci je vytvořen model reálného podnikového ...
 • Návrh obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. 

  Procházková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. Práce popisuje a analyzuje jednotlivé oblasti podnikání firmy, ve kterých firma působí. Nalézám proto nedostatky v těchto oblastech a následně ...
 • Etický a sociální audit v RGP CZ s. r. o. 

  Boukalová, Iva
  Diplomová práce Etický a sociální audit v RGP CZ s. r. o. pojednává o etickém auditu v této firmě. Teoretická část je zaměřena na základní popis podnikatelské etiky, její definice, vývoj a důvody pro etické chování firem. ...
 • Systém řízení jakosti společnosti a řízení reklamací 

  Urbanová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti a jeho uplatněním ve společnosti Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o. Praktická část je zaměřena na řízení reklamací a zavedení sledování nákladů na jakost.
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Holinka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem obchodní společnosti. Cílem tohoto podnikatelského plánu je návrh rozšíření a změny struktury obchodního oddělení společnosti. Vytvořil jsem návrh jednoduchého a funkčního ...