Now showing items 1-1 of 1

  • Použití metod Lean Enterprise a Six Sigma v praxi 

    Vybíralová, Jana
    Diplomová práce se zabývá praktickým využitím nástrojů Lean Enterprise a Six Sigma ve společnosti Honeywell Brno o. z. Cílem práce je ukázat na praktických příkladech tyto nástroje jako jeden z nejefektivnějších způsobů ...