Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Němec, Vojtěch
    Cílem této práce je analyzovat současnou finanční situaci stavební společnosti Pátek, spol. s r. o. Důraz je kladen na finanční analýzu podniku z hlediska vybraných finančních ukazatelů a jeho srovnání s vybranou konkurencí ...