Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace toku materiálu v lisovně plastů 

    Čermák, Jaroslav
    Předmětem této diplomové práce je navrhnout na základě rozboru současného stavu zlepšení, vedoucí ke zkrácení dopravních nákladů materiálu a výlisků v rámci divize Lisovna plastů. V teoretické části jsou popsány charakteristiky ...