Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Rysová, Ludmila
    Má diplomová práce je orientována na zpracování celkového hodnocení finanční situace podniku za pomocí metod finanční analýzy. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace akciové ...
  • Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení podniku 

    Finferová, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace v letech 2002 - 2007 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace.