Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikační strategie (pro konkrétní firmu, organizaci) 

    Tuč, David
    Ve své diplomové práci se zabývám vytvořením komunikační strategie multimediálního festivalu Lumírova tříska pro rok 2009. Součástí práce je shrnutí základních marketingových východisek pro tvorbu komunikační strategie, ...