Now showing items 1-1 of 1

  • Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení podniku 

    Finferová, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace v letech 2002 - 2007 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace.