Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozvoje řízení lidských zdrojů 

    Štulíková, Hana
    Tato diplomová práce analyzuje prostřednictvím osobní komunikace s personálními pracovníky současný stav vybraných personálních činností podniku. Pomocí této analýzy jsou zjišťovány nedostatky dané problematiky a navržena ...