Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému komunikace ve firmě 

    Černá, Tereza
    Diplomová práce analyzuje moderní způsob komunikace v řízení firmy. Vytyčeným cílem je zjistit zásadní nedostatky této problematiky a nastínit případná řešení, která by vedla k posílení slabých stránek – interní komunikace. ...