Now showing items 1-1 of 1

  • Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces 

    Tieber, Michael
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob v mezinárodním opravárenském centru společnosti Symbol Technologies Czech Republic s.r.o. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na plánování, skladovaní a ...