Now showing items 1-1 of 1

  • Profesionalita manažerů 

    Kostolanský, Petr
    Diplomová práce pojednává o klíčových kompetencích manažera, tedy o souboru mezioborově přenosných schopností a dovedností denní potřeby. Obsahuje návody, doporučení a prostředky ke zvýšení efektivity práce manažera ...