Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh efektivního financování bytového domu hypotečním úvěrem 

    Lemon, David
    Tato diplomová práce na téma Návrh efektivního financování bytového domu hypotečním úvěrem se zabývá srovnáním variant investování a výběrem optimální varianty s návrhem změn v bankou již nabízeném hypotečním úvěru. ...
  • Výběr vhodné varianty financování nového zařízení 

    Semenka, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá výběrem metody financování pořízení nového vysekávacího lisu TruPunch 5000 pro společnost AZ Klima s.r.o. Obsahuje analýzu současných leasingových a úvěrových možností na českém trhu a jejich ...