Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a implementace podnikového intranetového systému 

    Štúň, Jaroslav
    Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou vnútropodnikového informačného systému pre firmu Hestego s.r.o. , za účelom zvýšenia kvality a efektivity vnútropodnikovej komunikácie, firemnej kultúry a informovanosti ...