Now showing items 1-1 of 1

  • Využití finanční analýzy v podniku 

    Maloňová, Kateřina
    Ve své diplomové práci řeším problematiku finanční analýzy a jejího využití v podniku. Podkladem pro mě byly účetní výkazy z let 2005 až 2007, pomocí nichž hodnotím finanční situaci a zaměřuji se na hledání efektivního ...