Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr - realitní kancelář 

    Šeda, Libor
    V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení a jejího případného umístění na trhu.
  • Podnikatelský záměr na založení realitní kanceláře 

    Křesalová, Irena
    Diplomová práce se zabývá problematikou založení firmy a to realitní kanceláře REALITY-KOM. Cílem práce je návrh založení firmy, charakteristika a analýza prostředí a trhu, ve kterém zakládaná firma působí z hlediska teorie ...