Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vlivů na reklamu na trhu s doplňky stravy 

  Jandáková, Pavla
  Tématem předkládané diplomové práce je analýza legislativních vlivů na reklamu. Kromě obecné úpravy reklamy je práce zaměřena především na regulaci reklamy doplňků stravy. Na konkrétních příkladech jsou uvedeny rozbory ...
 • Etika v reklamě 

  Mihályová, Jana
  Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit postoje vysokoškolských studentů k etice reklamy v České republice. Pro dosažení tohoto cíle bude mezi studenty proveden empirický výzkum pomocí dotazníkového šetření. Teoretická ...
 • Návrh komunikační strategie (pro konkrétní firmu, organizaci) 

  Tuč, David
  Ve své diplomové práci se zabývám vytvořením komunikační strategie multimediálního festivalu Lumírova tříska pro rok 2009. Součástí práce je shrnutí základních marketingových východisek pro tvorbu komunikační strategie, ...
 • Podnikatelsky plán pro založeni firmy, poskytující reklamní plochy 

  Zerza, Lukáš
  V diplomové práci „Podnikatelsky plán pro založeni firmy, poskytující reklamní plochy“ jsou analyzovány možnosti a šance založení právě takovéto firmy. První část práce tvoří teoretický úvod do problematiky a jsou zde ...
 • Podnikatelský plán firmy podnikající v prostředí internetu 

  Bátrla, Tomáš
  Diplomová práce seznamuje čtenáře s teoretickými předpoklady na poli internetu, mobilů, reklamy a podnikání. V rámci práce je provedena analýza trhu internetu a mobilních telefonů v ČR. Na základě analýzy jsou identifikovány ...
 • Využití internetu v marketingu firmy zaměřené na prodej automobilových doplňků 

  Kadlec, Petr
  Internetové obchodování se stalo běžnou součástí životů mnoha lidí. Ruku v ruce s ním jde také propagace, která se postupně přesouvá od klasických médií k on-line podobě. Cílem této práce je zmapovat možnosti marketingu a ...