Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Schwarcová, Kristína
    Pre tento projekt som si zvolila nasledujúcu tému : Návrh na založenie spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti krízového manažmentu. Vytvorila som spoločnosť s ručením obmedzeným a nazvala ju Navigátor, s.r.o. V ...