Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr rozšíření firmy 

    Vašíček, Robert
    V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr rozšíření projekčně stavební firmy. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského záměru a vlastní návrh obsahující postupy řešení realizace rozšíření.