Now showing items 1-11 of 11

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Štáfová, Markéta
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Královopolská RIA, a.s. v období let 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Křížek, Ladislav
  Tato diplomová práce hodnotí situaci společnosti v období let 2003 – 2005. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza současného stavu společnosti, která je podkladem pro návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kotek, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace firmy v období 2003 – 2006 pomocí vybraných metod. Určuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti společnosti a navrhuje možná řešení, která by měla vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rysová, Ludmila
  Má diplomová práce je orientována na zpracování celkového hodnocení finanční situace podniku za pomocí metod finanční analýzy. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace akciové ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Juráňová, Karolína
  Tato práce je zaměřena na komplexní hodnocení finanční situace vybrané společnosti. Jedná se především o aplikaci nejznámějších metod používaných finanční analýzou. Klíčovou roli zde hrají tzv. elementární metody, především ...
 • Hodnocení finanční situace, návrh na zlepšení výkonnosti podniku 

  Meier, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením výkonnosti vybraného podniku s využitím metody finanční analýzy. Z výsledků finanční analýzy byla navržena opatření, která dopomohou ke zlepšení finanční situace podniku.
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

  Důbravová, Lenka
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním řízením společnosti V. P. M. – TRANS s. r. o., pomocí elementárních metod technické finanční analýzy. Obsahuje návrhy ke zlepšení finanční situace této společnosti.
 • Využití finančních nástrojů pro rozšíření dopravní firmy 

  Štěpánová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace konkrétní společnosti a její návaznosti na investiční rozhodování. Na počátku se tato práce zaměřuje na představení společnosti a její činnosti. Poté obsahuje ...
 • Využití účetních dat a výkazů pro řízení firmy. 

  Drápalová, Blanka
  Tématem diplomové práce ,,Využití účetních dat a výkazů pro řízení firmy“ je určení způsobu využití účetních dat a výkazů pro účely vedení a hodnocení firmy vedoucími pracovníky. Práce se zaměřuje na posouzení současné ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmídová, Radka
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví vybraného podniku na základě rozboru finančních výkazů. Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis metod ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Holubová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku na základě účetních výkazů. V první části práce je popsána problematika finanční analýzy, její nástroje a metody. V další části je provedena ...