Now showing items 1-4 of 4

 • Kapitálový trh jako zdroj financování bydlení 

  Hanák, Petr
  Práce zkoumá možnosti financování nemovitostí určených k bydlení. Zabývá se základními nástroji sloužícími k jejich financování i jejich vzájemnými kombinacemi. Hlavně se věnuje jejich porovnávání s cílem nalézt optimální ...
 • Návrh efektivního financování bytového domu hypotečním úvěrem 

  Lemon, David
  Tato diplomová práce na téma Návrh efektivního financování bytového domu hypotečním úvěrem se zabývá srovnáním variant investování a výběrem optimální varianty s návrhem změn v bankou již nabízeném hypotečním úvěru. ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Tokošová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá sestavením portfolia středně velkého investora. Finanční prostředky jsou investovány do repo-operací a do akcií. Akcie do investorova portfolia jsou vybírány z nejlikvidnějších akcií na českém a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Říhová, Lada
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci podnikatelského subjektu. Obsahuje analýzu poměrových ukazatelů a vybrané bankrotní modely, na základě kterých byla navrhnuta opatření vedoucí k zajištění stability a perspektivy ...