Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj malé firmy 

    Hladíkova, Kateřina
    Předmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétní malé firmy a zpracovat ho následně do podoby podnikatelského plánu. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde ...