Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr - realitní kancelář 

    Šeda, Libor
    V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení a jejího případného umístění na trhu.
  • Podnikatelský záměr malého podniku 

    Kačor, Jiří
    Předmětem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik, jeho význam pro národní hospodářství, požadavky a postup ...