Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Novotová, Andrea
    Diplomová práca sa zaoberá prípravou úspešného štartu podnikania v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb. Ide zostavenie podnikatelského zámeru nového podniku v oblasti hotelierstva so všetkými jeho náležitosťami .