Collections in this community

Recent Submissions

 • Heterogenní blok 

  Belanská, Vilma
  Privysoká cena, chýbajúci balkón, nevyhovujúca orientácia svetových strán, malý priestor... túto skúsenosť má za sebou už väčšina z nás, tých, ktorí sa rozhodli vybrať vlastnou cestou za samostatným životom. Hľadanie bývania ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Hanušová, Petra
  Vnitroblok za městským divadlem Brno je zvláštní svou živostí. Nachází se zde několik služeb, parkování a především si tu denně spoustu lidí krátí cestu - proluka tak nečeká na zastavění, slouží spíš jako portál. V návrhu ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Hvězdová, Monika
  HMYZÍ FARMA Projekt jako takový jsem navrhovala v souvislosti s okolní zástavbou a snažila jsem se navázat na místní funkce kulturní, restaurační či obytné a pokračovat v jedinečné atmosféře místních hipster podniků. Při ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Kopečková, Barbora
  Cílem závěrečné bakalářské práce je vytvoření domova pro seniory v blízkosti centra města Brna, na třídě Kapitána Jaroše. Tento projekt se zaměřuje na vytvoření komunitního prostoru, jenž umožní seniorům žít aktivní a ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Kusnierzová, Tereza
  Cílem práce bylo ověřit možnosti zastavění proluky na třídě Kapitána Jaroše, případně vytipovat jiné parcely v rámci přilehlého vnitrobloku, kde dojde k návrhu zásahů, jež povedou k zatraktivnění lokality a zlepšení kvality ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Laníková, Natálie
  Projekt Holky z naší školky pracuje s návrhem domu na parcele ve vnitrobloku. Vnitroblok je chaotický, funguje jako portál dvou ulic, kde si každý chodí, jezdí a parkuje jak chce. Dokonce i zeleň si žije svým životem. Návrh ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Orságová, Adéla
  Projekt se zaměřuje na oživení a nové využití vnitrobloku v historickém centru města Brna. Pracuje s liniovým propojením dvou pěších tras ulic Lidická a Kapitána Jaroše. Navazuje a reaguje na Městské divadlo Brno, které ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Zezulka, Jiří
  Projekt 2579 m pracuje s kontextem parcely ve vnitrobloku. Divadlo, proluka, pěší trasa, parkoviště a zeleň včetně uživatelů, které na sebe vážou, jsou elementy tvořící funkční organismus, jehož je řešená parcela součástí. ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Koudelka, Tomáš
  Předmětem mé práce bylo prozkoumat možnosti vyplnění proluky na třídě Kapitána Jaroše, která je dlouhodobě nezastavěna hlavně kvůli množství sítí, které přes ni vedou do vnitrobloku. Zároveň je současně proluka ve stavu ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Veselá, Jana
  Téma bakalářské práce se věnuje možnostem využití proluky v centru města Brna. Parcela se nachází na významné třídě Kapitána Jaroše, která se vyznačuje velkorysým uličním profilem. Tato práce si dává za nalezení funkční ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Lapeš, Jiří
  Tématem mé bakalářské práce je návrh vhodného objektu pro proluku na třídě Kapitána Jaroše, který svojí funkcí může přinést do lokality přidanou hodnotu a tím ji obohatit. Předmětem mého návrhu se stala tržnice s možností ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Vrbovská, Svetlana
  Cieľom práce je poukázať dôrazným príkladom na prospešnosť sprístupňovania priestorov mestu a možnosť veľkorysejšieho prístupu k urbanite vrámci aj popri zachovania odlišného architektonického zámeru či splnenia regulačných ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Pérez, Marcel
  Závěrečná práce se zaměřuje na posílení propojení mezi třídou Kapitána Jaroše a ulicí Lidickou, městským divadlem a samotnou prolukou. Cílem je vytvořit stavbu, jejímž úkolem je podpora synergie těchto prostorů a jejich ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Krajíčková, Silvia
  Třída Kapitána Jaroše, urbanisticky bohatá, historicky a kultúrne významná ulica neďaleko do centra Brna, zakončená parkom Lužánky. Využívaná doposiaľ ako parkovisko, prejazd a skratka cez uličný blok. Návrh sa zaoberá ...
 • Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše 

  Černík, Matyáš
  Projekt hledá ideální využití pro historicky hodnotnou městskou parcelu v proluce na ulici tř. Kap. Jaroše, nacházející se v epicentru kulturního a společenského využití města za městským centrem, z čehož plyne nutnost ...
 • Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli 

  Shumlyanska, Karina
  Moci být uvnitř, schovaný, každý zaměřený na to, co jej zajímá a baví, soustředěný na práci, učení se, upustit uzdu fantazii a tvořit nebo si v klidu užívat doušky teplého čaje u poslechu poezie. Ve dvou krocích se objevit ...
 • Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli 

  Jansová, Alžběta
  Něco starého, něco nového, něco půjčeného a něco modrého. V místě se snoubí staré sklepy, nová nástavba, modrá řeka nesoucí s sebou kus přírody a půjčený genius loci, který nevidíme, ale cítíme uvnitř sebe. Tam se obnovuje ...
 • Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli 

  Igaz, Jakub
  Predmetom bakalárskej práce je návrh možného riešenia adaptácie bývalého pivovaru v meste Litovel. Objekt v súčastnosti chátra a mesto uvažuje o jeho nahradení modernou bytovou zástavbou. Cieľom návrhu je preto nájsť vhodnú ...
 • Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli 

  Drešrová, Silvie
  Na pomezí tradice a nového poznání, historie a současnosti. Mezi hradbami a řekou, staršími a mladšími. Zažít s přáteli kulturu jinak a zatancovat si, či sedět u šálku kávy nebo piva a poslouchat živou hudbu. Vyzkoušet si ...
 • Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli 

  Doupovcová, Zoja
  Litovel, nebo taktéž Moravské Benátky - město s bohatou historií, jehož osud je spleten s rozvětveným tokem řeky Moravy. Město, jež v sobě skrývá rozmanité množství možností a potenciálu, město kulturně bohaté, město plné ...

View more