Collections in this community

Recent Submissions

 • Kardiostimulátor typu On Demand řízený mikrokontrolérem 

  Daniš, Václav
  Kardiostimulátory se staly v dnešní době nedílnou součástí léčby řady kardiovaskulárních onemocnění. Téma bakalářské práce se týká návrhu a realizace fungování kardiostimulárotu typu On Demand řízeného mikrokontrolérem. ...
 • Jednoduchý syntezátor s osmibitovým kontrolérem 

  Kuczman, Petr
  Práce obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech zvuku a stručně definuje základní typy syntéz audio signálu. Podrobně se věnuje využité přímé digitální syntéze pulzní šířkovou modulací. Zabývá se možnostmi, které skýtají ...
 • Návrh ostrovní fotovoltaické instalace 

  Halás, Andrej
  Práca systematizuje návrh fotovoltaických ostrovných systémov, prináša všeobecný pohľad na súčasné možnosti a predstavuje jednoduchú a prehľadnú príručku pre projektantov. Prvá časť je venovaná popisu parametrov, funkcií ...
 • Odhad zpoždění datového toku při přechodu síťovým zařízením 

  Dopita, Michal
  Tato studie je zaměřena na problematiku odhadu zpoždění datového toku při průchodu síťovým zařízením. Je zde rozebrána problematika parametrů sítě, které ovlivňují celkové zpoždění, detekce zpoždění v datových sítích a ...
 • Implementace frekvenční a amplitudové modulace do obvodu FPGA 

  Veškrna, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem amplitudového modulátoru v obvodu FPGA. Teoretická část obsahuje popis principů amplitudové, frekvenční a Sigma-Delta modulace a shrnuje normy pro rozhlasové vysílání v České republice. ...
 • Modulární interaktivní simulace materiálových veličin 

  Raška, Jiří
  Tato práce se zabývá vybranými jevy, probíhajícími v elektrotechnických materiálech a fyzikálními zákonitostmi, jež tyto jevy popisují. Součástí práce je přehledné programové prostředí, vytvořené pomocí programovacího ...
 • Demo aplikace maticového infračerveného senzoru 

  Maňas, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a konstrukce aplikací založených na možnostech zvoleného maticového termoelektrického senzoru AMG88xx od firmy Panasonic. Potencionální aplikace s tímto senzorem dokážou sledovat tepelnou ...
 • Spirometrická měření v prostředí LabVIEW 

  Hastík, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá spirometrickými měřeními v prostředí LabVIEW. První část práce je zaměřena na podrobný popis metod funkčního vyšetření plic se zvláštním zaměřením na metodu spirometrickou a hodnocení pomocí ...
 • Řízení modelu helikoptéry 

  Štefanisko, Ivan
  V tejto práci sa na úvod zoznámime s existujúcim modelom helkoptéry pre výuku dynamických systémov. Neskôr preskúmame jednotlivé možnosti riadenia modelu a navrhneme laboratórne úlohy pre vybrané predmety bakalárskeho a ...
 • Zabezpečovací systém RD - napájecí zdroj pro základní desku 

  Peša, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na napájení zabezpečovacích systému a obsahuje seznámení se s problematikou nabíjení olověných akumulátorů a s vysvětlením základního principu činnosti snižujícího spínaného zdroje. ...
 • Výpočet a optimalizace reluktančního momentu synchronního servomotoru 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh modelu a simulaci známého synchronního servomotoru s třiceti permanentními magnety nalepenými na rotoru v programu Ansoft Maxwell 14. Úkolem bylo zjistit reluktanční moment, který motor při ...
 • Analýza meteorologických dat 

  Králík, Martin
  Cílem bakalářské práce je seznámení se se základy fyzyky atmosféry, s metodami a měřícími přístroji používanými na meteorologických stanicích a dále provedení statistické analýzy tří výbraných meteorologických parametrů v ...
 • Výpočet a měření oteplení odpojovače 

  Šimek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky oteplení elektrických vodičů, kontaktů a míst zúžení proudovodné dráhy. Tato bakalářská práce obsahuje kompletní praktický výpočet konkrétního elektrického ...
 • Ionizační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Dušek, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou detekce sekundárních elektronů ionizačním detektorem pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop. V práci je vysvětlen rozdíl mezi rastrovacím elektronovým mikroskopem a ...
 • Bezsenzorové řízení rychlosti a polohy stejnosměrného motoru 

  Kakáč, Petr
  Tato závěrečná práce se zabývá řízením a regulací stejnosměrných kartáčových motorů, použitých v aktuátorech firmy Honeywell. V úvodu jsou popsány druhy stejnosměrých kartáčových motorů a možnosti jejich regulace. Zvolili ...
 • Řídící systém odsávání 

  Bršel, Boris
  Témou mojej bakalárskej práce je riadenie odsávacieho systému pre drevársky priemysel. Je to veľmi obsiahla problematika a keďže som bez väčších skúseností v tomto odbore rozhodol som sa vytvoriť jednoduchší model odsávacieho ...
 • Indikátor polohy místa za zdí 

  Pecha, Václav
  Práce shrnuje základní principy měření pro různé typy vyhledávacích přístrojů. Zabývá se měřením pomocí rezonance. Objasňuje jev rezonance a měřicí techniky, jimiž lze tohoto jevu využít, a to zejména k řešení problému ...
 • Kontrola a úprava algoritmů srovnávacích modulů automatik APS a AZR jaderné elektrárny Temelín 

  Šula, Vladimír
  Obsahem práce je popis nutných změn, které bylo nutné vykonat v databázi měřených signálů na Jaderné elektrárně Temelín v důsledku investiční akce, která zahrnovala výměnu zastaralých analogových ochran za nové mikroprocesorové ...
 • Účinnost přeměny různých druhů energií na energii elektrickou a možnosti její akumulace 

  Ostruška, Jan
  Práce se zaměřuje na problematiku účinnosti přeměn různých druhů energií na elektrickou energii. V úvodu je čtenář stručně seznámen s energetickými zdroji a jejich potenciálem. V návaznosti na tuto kapitolu práce dále ...
 • Lokalizace bezdrátového zařízení pomocí elektromagnetických a ultrazvukových signálů 

  Kratochvíla, Michael
  Práce se věnuje přiblížení práce se zařízeními, které pracují s ultrazvukovým a rádiovým signálem. Pomocí tohoto signálu, vypočítávají vzdálenost. A následně vyhodnocují lokaci. Byla vytvořena java aplikace, která komunikuje ...

View more