Collections in this community

Recent Submissions

 • Redukce operačního systému CentOS 

  Kluka, Peter Milan
  Táto práca slúži ako podporný materiál pre predmet Sieťové operačné systémy a ako pomocný materiál pre realizáciu projektu v rámci tohto predmetu. Účelom tejto práce bolo vykonať redukciu operačného systému z hľadiska jeho ...
 • Analýza variability srdečního rytmu s využitím PPG záznamů 

  Zachar, Erik
  Bakalárska práca je zameraná na variabilitu srdcového rytmu a jej analýzu za pomoci PPG záznamov. V práci sú popísané, vysvetlené a porovnané metódy merania tepovej frekvencie s použitím elektrokardiografických (EKG) a ...
 • Návrh algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti páry 

  Hanák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nových algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti sterilizační páry. Na začátku se seznámíme s procesem sterilizace, jejími metodami a postupy. Poté s pojmem sytá pára a jejími ...
 • Identifikace variability v celogenomových sestaveních 

  Morávková, Dalena
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním variabilit v genomu organismu Treponema pallidum. V teoretické části jsou popsány významné sekvenační technologie, metody mapování genomu a variability genomu. Praktickou část ...
 • Fuzzer založený na genetickém programování 

  Závada, Tomáš
  Práce rozebírá problematiku testovaní, probírá různé její přístupy a konkrétněji se pak zaměřuje na automatizovanou testovací techniku fuzzing.V teoretické části je popsán proces, který fuzzing používá, jeho výhody a ...
 • Optimalizace podpůrných kryptografických operací pomocí hardware 

  Čurilla, Jakub
  Táto práca sa zaoberá popisom obvodov architektúry FPGA ich štruktúry, jazyka VHDL, vývojovým postupom pre FPGA, kryptografiou jej delením a kryptografickými algoritmami, a následnou implementáciou a realizáciou podporných ...
 • Modelování teplovodní výměníkové stanice a její regulace 

  Černík, Michal
  Práce se zabývá modelováním teplovodní výměníkové stanice a její regulací. Součástí je projektová dokumentace obsahující teoretický rozbor a praktickou část. V teoretické části se zabývá teoretickými poznatky o všech ...
 • Návrh a konstrukce měřicí aparatury pro výzkum blesků 

  Kirsanov, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem měřiče elektrostatického pole ve volné krajině. Teoretická část je věnována teorii vzniku elektrostatického pole. V teoretické části jsou také popsány ověřené metody měření. Praktická ...
 • Návrh záchranného tlačítka pro nouzové volání v automobilech 

  Jarabý, Šimon
  Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh a realizáciu prototypu zariadenia, ktorého účelom je dovybavenie vozidiel vyrobených pred rokom 2018 o systém tiesňového volania. Zariadenie bude fungovať na podobných princípoch ...
 • Návrh nových laboratorních úloh pro výuku principů měření optických vláknových sítí 

  Havlíček, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh dvou laboratorních úloh pro měření parametrů optických sítí. Práce se v teoretické části věnuje základům optiky, optickým vláknům, optickým konektorům a standardům podle ITU-T. Dále jsou v ...
 • Kinematika kolového mobilního robotu 

  Zoufalý, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá popisem koncepcí neholonomních mobilních robotů. Jejím cílem je seznámení se základními variantami konstrukcí, sestavení matematického modelu, odvození dynamických vlastností a navržení funkčního ...
 • Pokročilá analýza pohybujících se objektů v dopravě 

  Hora, Adam
  Tato práce řeší problém sledování objektů živě z kamer nebo z kamerových záznamů. Cílem také je vytvořit si vlastní datovou sadu, použitelnou při řešení dopravních situacích a analýzu pro rozpoznávání a klasifikaci předmětů. ...
 • Experimentální agrofotovoltaický systém 

  Krnáč, Štefan
  Agrofotovoltaika je horúca téma nielen v oblasti agrokultúry ale aj v oblasti výroby EE použi-tím obnoviteľných zdrojov. Táto práca zhrňuje dopady ľudí na životné prostredie, jeho možnú nápravu pomocou AFV konkrétne firmami ...
 • Brzdění asynchronního stroje 

  Mareček, Šimon
  Práce je zaměřena na brzdění asynchronního motoru a rizika s ním spojené. V první části se čtenáři seznámí s technickými parametry motoru, který je použit pro simulace. Druhá část se zaměřuje na simulační program Ansys ...
 • Význam a principy metodiky Scrum: návrh multimediálního učebního prostředí pro studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice 

  Borovskiy, Sergey
  Tato bakalářská práce si klade za cíl připravit teoretický rámec pro aplikaci agilní metody, konkrétně Scrumu, do procesu výuky anglického jazyka. Kromě toho práce obsahuje praktickou část, která je poskytuje ilustrativní ...
 • Solární zavlažování 

  Straňák, Rastislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou solárneho zavlažovania spojenou s návrhom a zhotovením vlastného riešenia. Začiatok práce sa venuje analýze komerčného zariadenia, pričom určí jeho možné inovácie. Pokračuje ...
 • Analýza impedančních vlastností kobylky u strunných nástrojů 

  Němec, Petr
  Je známým faktem, že kobylky akustických nástrojů tvoří důležitý prvek v „akustickém obvodu“ těl těchto nástrojů. Jejich funkce zastává akustický filtr, který má vliv především v pásmu 2 – 6 kHz a vyšších frekvencích. ...
 • Detekce impulsního rušení ve zvukovém signálu 

  Hůla, Josef
  Práce pojednává o známých metodách detekce impulsního rušení v hudebních nahrávkách. Obsahuje studii o difereciální, filtrační, autoregresivní a ARMA metodě detekce. Jednotlivé metody jsou prostudovány po teoretické stránce, ...
 • Měřicí reproduktorová soustava pro laboratorní úlohy 

  Tomešek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoupásmové reproduktorové soustavy a variabilní ozvučnice pro hlubokotónový reproduktor pro účely demonstračního měření v předmětu Elektroakustika. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Inovace oscilátorů u mechanicko-elektrických klávesových nástrojů 

  Prokop, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá inovacemi oscilátorů mechanicko-elektrických klávesových nástrojů, především pak z perspektivy inovací frekvenčního spektra. Na základně originálních oscilátorů z nástroje Rhodes Mk 7 byly vytvořeny ...

View more