Collections in this community

Recent Submissions

 • Solární zavlažování 

  Straňák, Rastislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou solárneho zavlažovania spojenou s návrhom a zhotovením vlastného riešenia. Začiatok práce sa venuje analýze komerčného zariadenia, pričom určí jeho možné inovácie. Pokračuje ...
 • Analýza impedančních vlastností kobylky u strunných nástrojů 

  Němec, Petr
  Je známým faktem, že kobylky akustických nástrojů tvoří důležitý prvek v „akustickém obvodu“ těl těchto nástrojů. Jejich funkce zastává akustický filtr, který má vliv především v pásmu 2 – 6 kHz a vyšších frekvencích. ...
 • Detekce impulsního rušení ve zvukovém signálu 

  Hůla, Josef
  Práce pojednává o známých metodách detekce impulsního rušení v hudebních nahrávkách. Obsahuje studii o difereciální, filtrační, autoregresivní a ARMA metodě detekce. Jednotlivé metody jsou prostudovány po teoretické stránce, ...
 • Elektroakustický hardwarový hudební nástroj - sampler s neobvyklými ovladači 

  Dudáš, Martin
  Bakalárska práca popisuje návrh a realizáciu elektroakustického hardvérového nástroja s neobvyklým ovládaním. Experimentálnosť nástroja tvorí napríklad ovládanie parametrov na základe okolitého svetla alebo ovládanie ...
 • Měřicí reproduktorová soustava pro laboratorní úlohy 

  Tomešek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoupásmové reproduktorové soustavy a variabilní ozvučnice pro hlubokotónový reproduktor pro účely demonstračního měření v předmětu Elektroakustika. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Inovace oscilátorů u mechanicko-elektrických klávesových nástrojů 

  Prokop, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá inovacemi oscilátorů mechanicko-elektrických klávesových nástrojů, především pak z perspektivy inovací frekvenčního spektra. Na základně originálních oscilátorů z nástroje Rhodes Mk 7 byly vytvořeny ...
 • Webové aplikace pro podporu výuky zpracování audiosignálů 

  Malcher, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením appletů pomocí jazyka JavaScript. Tyto applety by měly být nápomocné při výuce zpracování signálů, tím, že studentům názorně předvedou a vysvětlí danou problematiku a jak jednotlivé ...
 • Impedanční trubice pro měření činitele zvukové pohltivosti 

  Raška, Adam
  Tato práce se zabývá činitelem pohltivosti a jeho měřením. Pro vybranou měřící metodu byla vytvořena impedanční trubice, na které je možné pomocí této metody měřit činitele pohltivosti různých materiálů. K těmto měřením ...
 • Kompenzace měření reproduktorů na standardní ozvučnici - přepážce 

  Štěpáník, Jiří
  Kmitočtová charakteristika reproduktoru je jeden ze stěžejních údajů, který je potřeba znát např. při návrhu reproduktorové ozvučnice nebo reproduktorové soustavy. Kmitočtová charakteristika by měla dosahovat co nejvyšší ...
 • Elektronický rezervační systém pro laboratoře a laboratorní zařízení 

  Točený, Ivo
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou prehľadného rezervačného systému pomocou webového rozhrania pre laboratória a laboratórne zariadenia s možnosťou vytvárania rezervácii s aj bez opakovania, hromadných rezervácii, ...
 • Zvuková syntéza v reálném čase v prostředí Matlab 

  Kovanda, Vojtěch
  Cíle této práce jsou vytvořit program používající digitální zvukovou syntézu, kterou lze přehrát v reálném čase, dále vytvořit prostředí vhodné k implementaci digitální zvukové syntézy v reálném čase řízenou protokolem ...
 • Analýza spekter tónů hranými různými smyky 

  Petráš, Filip
  This work focuses on the analysis of the spectrum of tones played by different bowing technique. The beginning of the work focuses on the theoretical characteristics of string instruments, bowing techniques, basic signal ...
 • Stereofonní audio zesilovač s výstupním výkonem 2 x 120 W / 4 ohmy ve třídě AB 

  Pavlovič, Matúš
  V tejto bakalárskej práci sa budeme zaoberať návrhom stereofónneho zosilňovača s výkonovým stupňom v pracovnej triede AB s menovitým výkonom 2x120 W/4. Samotný audio zosilňovač sme sa rozhodli koncipovať do blokov, pričom ...
 • Měření modulární hlubokotónové jednotky v blízkém poli 

  Borodáč, Samuel
  Obsahom práce je opis problematiky vplyvu typu ozvučnice a jednotlivých spôsobov meraní modulárnej hlbokotónovej jednotky na modulovú frekvenčnú charakteristiku pri nízkych frekvenciách. Práca popisuje konfiguráciu meraní ...
 • Realizace zvukového efektu Waveshaper 

  Leitgeb, David
  Cílem této bakalářské práce je realizace nelineárního zvukového efektu typu waveshaper. Ten se skládá z těchto základních bloků: uživatelem editovatelná převodní charakteristika, různé typy kmitočtové filtrace a několik ...
 • Interaktivní představení audiovizuálních děl ve virtuální realitě 

  Abdulvaliyev, Chamit
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj VR aplikace, která umožňuje prezentaci audiovizuálních děl ve virtuálním prostoru. Tato práce vznikala ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno v rámci projektu Vasulka Live Archive / ...
 • Experimentální hudební nástroj – elektroakustická harfa 

  Borovička, František
  Práce se zabývá kompletním vývojem a výrobou elektrické harfy, která je obdařena novými experimentálními prvky. Tyto prvky jsou tlumící systém, který otevírá hráči nové způsoby hry. Dále práce přináší použití neobvyklých ...
 • Analýza spektra různých typů saxofonů 

  Greiplová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá zvukem tří typů saxofonů Yamaha, konkrétně soprán, alt a tenor saxofonu. Uvádí základní parametry nástroje, jak tvoří tón a čím je typický. Zaměřuje se na charakteristiky v jeho tónu pomocí ...
 • Experimentální softwarový syntetizér a sekvencer 

  Fadieiev, Heorhii
  Tato bakalářská práce je věnována experimentálnímu softwarovému syntezátoru a sekvenceru. Jejím hlavním cílem je realizace experimentálního elektroakustického hudebního nástroje na základě návrhu vytvořeného v rámci ...
 • Laboratorní přípravek pro měření sluchátek 

  Holub, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro měření charakteristik sluchátek. Úvodem práce jsou popsány typy sluchátek, jejich rozdělení z hlediska konstrukce a jejich typické charakteristiky. Dále jsou ...

View more