Now showing items 21-40 of 491

 • Invalidní vozík 

  Kutnar, Pavel
  Práce popisuje návrh, vývoj a testování nové řídící jednotky invalidního vozíku. Odometrie, kompletní ovládání vozíku a jednoduchý komunikační protokol nabízí nadřazenému systému možnost autonomního řízení. Dokument obsahuje ...
 • Metody pro odstranění rušivého pozadí z audio signálu 

  Ruman, David
  Cílem této bakalářské práce na téma “Metody pro odstranění rušivého pozadí z audio signálu” je seznámit se s jednotlivými metodami používanými pro odrušení řečového signálu. V první části bude postupně teoreticky rozebrána ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Kuběna, Zdeněk
  Bakalářská práce na téma Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů pojednává o prvotní úpravě sejmutého EKG signálu tak, aby byla umožněna následná diagnostika signálu. Hlavní úkol předzpracování spočívá v ...
 • Hardware a software pro mobilní roboty 

  Sárközy, Gabriel
  Cílem projektu je modifikovat hardware a software malých mobilních robotů, aby lépe plnily soutěžní úkoly v třídě Micromouse a Path Follower. První část projektu zahrnuje oživení a zdokumentování aktuálního stavu robota ...
 • Model překladače kontejnerů 

  Jílek, Roman
  Cílem této Bakalářské práce je namodelovat virtuální překladač kontejnerů. V úvodu jsou detailněji rozepsány zadání a cíle. V další kapitole následuje krátká charakteristika programovacího prostředí RSLOGIX 5000 a softwaru ...
 • Nízkofrekvenční výkonový zesilovač ve třídě D s přepínačem vstupů 

  Krmela, Tomáš
  Obsahem této bakalářské práce je nízkofrekvenční zesilovač ve třídě D s přepínačem vstupů a korekčním předzesilovačem. Předzesilovače je tvořen obvodem TDA1524A od firmy Philips. Výhodou tohoto obvodu je použití jednoduchých ...
 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce obsahuje teoretické informace o síťových protokolech Ethernet (TCP/IP) a IEEE 802.15.4. Práce dále obsahuje návrh převodníku realizovaného za pomoci vývojového kitu RCM 3365 od firmy Rabbit Semiconductor. ...
 • Expertní systém NPS 

  Plch, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a odladěním báze znalostí pro expertní systém. Báze znalostí je vytvořená na problematiku týkající se vibrací a zvuků v automobilu. Toto je řešeno pomocí diagnostického expertního systému ...
 • Zpracování radiofrekvenčních ultrasonografických dat 

  Krchňavý, Jan
  Hlavním zaměřením práce bylo seznámení se se zpracováním ultrasonografických radiofrekvenčních dat. Jejich teoretické popsání, a to popsání fyzikálního principu, jednotlivých druhů zobrazení, typů měřicích sond, a zároveň ...
 • Simulace farmakokinetických modelů 

  Hejč, Jakub
  Teoretická část projektu se zabývá rozborem farmakokinetických dějů a základními vlastnostmi matematických modelů užívaných ve farmakokinetice. Tento popis je zaměřen především na modely využívané pro perfúzní zobrazovací ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače 

  Růžička, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá třídami zesilovačů, zapojením koncových stupňů, ochrannými obvody zesilovačů a konkrétním návrhem zesilovače ve třídě AB, včetně návrhu předzesilovače a koncového zesilovače. Vlastnosti ...
 • Komplexní zařazení výukového systému TIMS do výuky 

  Juračka, Jan
  Tato práce podrobně seznamuje s výukovými systémy Tims od firmy Enoma. Podrobně popisuje základní typy analogových a digitálních modulací, rozprostřené spektrum a základy PCM kódování a dekódování. Hlavní důraz je kladen ...
 • Konverze vzorkovací frekvence 

  Chrobák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem postupu pro změnu vzorkovacího kmitočtu signálu EKG pomocí tří metod: s celočíselným faktorem D/I, s libovolným faktorem (I=8) a s libovolným faktorem (I=16). Konverze vzorkovací ...
 • Návrh a ověření vlastností proudových zrcadel s unipolárnimi tranzistory 

  Drápalík, Michal
  Práce na téma Návrh a ověření vlastností proudových zrcadel s unipolárními tranzistory rozebírá problematiku zjednodušení výpočtu proudového přenosu zrcadla po zanedbání nedůležitých parametrů. V úvodu je zmíněna teorie ...
 • Poka Yoke systém výroby CVS vysoká těla 

  Brňák, Jan
  Tento dokument pojednává o jednotlivých druzích výroby, které byly vyvinuty pro snižování reklamační kvóty. Zejména se zaměřuje na metodu POKA-YOKE a FMEA. Je zde vypracována teoretická část o jednotlivých metodách a jejich ...
 • Moderní metody detekce QRS komplexů 

  Fajkus, Jiří
  Tato bakalářská se zabývá metodami, které slouží ke zpracovávání EKG signálů, konkrétně k detekci QRS komplexu. Detekce QRS komplexu je nezbytnou součástí každé analýzy EKG signálu, jelikož slouží k určení bodů v časovém ...
 • Jednoduchý digitální fotoaparát 

  Nečesaný, Jaroslav
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom jednoduchého digitálneho fotoaparátu. Podrobne popisuje spôsob pripojenia a obsluhu modulu digitálneho fotoaparátu z mobilného telefónu Siemens S55. Uvádza príklad nadviazania komunikácie ...
 • Digitální ovladač analogových kytarových efektů 

  Novotný, Jan
  Práce obsahuje teoretickou část o funkci kytarových efektech a jejich nastaveních. Teoretická část pokračuje výberem součástek vhodných pro řízení kytarových efektů a součástek vhodných pro stavbu samotného ovladače. Dalšími ...
 • Sítové služby v IMS 

  Mikulec, Matěj
  Tato práce je zaměřena na služby, které lze provozovat v architektuře IP Multimedia Subsytem. V první kapitole jsou popsány hlavní entity v architektuře IMS. Druhá kapitola je zaměřena na služby - Presenční služba, Posílání ...
 • Mikroimpulzní stimulace a její využití ve fyziatrické léčbě 

  Nedvědová, Marie
  Obecná část bakalářské práce je věnována samotnému elektrickému proudu a rozboru jeho účinků na lidský organismus. Je konfrontováno jak pozitivní terapeutické využití proudu ve fyziatrické léčbě, tak i negativní dopad na ...