Now showing items 1-1 of 1

  • Nové gelové polymerní elektrolyty 

    Cafourek, Martin
    Tato práce se zabývá přípravou gelových polymerních elektrolytů s obsahem alkalických solí a měřením jejich vodivosti. V práci jsou rozebrány materiály používané pro přípravu polymerních elektrolytů a metody jejich přípravy ...