Now showing items 1-1 of 1

  • Tetris 3D - vytvořený pomocí matic z LED diod 

    Paták, Pavel
    Práce se zabývá návrhem zařízení, na kterém je moţné hrát hru tetris v prostorovém provedení. Jako zobrazovací jednotku vyuţívá 3D LED displej – kvádr, uvnitř kterého jsou umístěny LED diody. Rozebírá moţnosti zapojení s ...